top of page

OM DEWILLUP

Dewillup utvecklades efter en lång yrkesresa i privat och offentlig sektor. Affärsidén föddes någonstans i gränslandet mellan dessa "olika världar" där kreativitet måste blandas med tålmodighet, tydliga strategier och professionell kommunikation, för att skapa effektiva processer och bra resultat. 

Dewillup kommer från det engelska ordet utveckling, develop. Med en smula fantasi och glimten i ögat kan man tänka att, medarbetare, samverkansparter och kunder som arbetar med Dewillup, vill utvecklas till en ny nivå. ”De Vill Upp!”

 

Formell kompetens i beteendevetenskap, projektledning, professionell kommunikation och utvecklande ledarskap

samt lång erfarenhet av småföretagande och flera år som projektledare och Näringslivschef i offentlig sektor.

Det är främst kombinationen av mångfacetterade uppdrag  som har tränat upp förmågan att lyssna in olikheter, hantera processer, kulturer och miljöer i företag och organisationer.

Att utveckla unga ledare och medarbetare som är i starten av en yrkeskarriär är lika stimulerande som att få skapa trygghet och goda förutsättningar till jobb och ett bra liv, för den som är ny i Sverige. Erfarenhet av att leda projekt i olika branscher utan specifik  branschkunskap, har vidgat mina vyer och öppnat nya dörrar som kompletterar specialister och provoserar fasta strukturer. Byråkratin som omsluter projekt och myndighetsutövande utmanar och inspirerar

arbetet och företagandet. 

Ett prestigelöst ledarskap och en genuin drivkraft att förstå, har fört mig till olika bollplank och samverkansparter som kompletterar min och DeWillups utvecklingsresa.

bottom of page