top of page

 

Utveckling är en föränderlig process

som kräver kontinuerlig anpassning

och förnyelse. 

Dewillup erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling, projektledning, ledarutveckling och grupputveckling

till utvecklingsintensiva kunder.

 

"EN BESÄTTNING

SOM KAN NAVIGERA I

STILTJE OCH STYV KULING"

DEWILLUP ERBJUDER

Verksamhetsutveckling - Saknar du tid och förmåga att hantera förändringar som gör skillnad i verksamheten eller

är du periodvis så belastad att elementära rutiner faller mellan stolarna och påverkar effektiviteten och arbetsglädjen?

Dewillup kartlägger förmågor, förutsättningar och miljöer och skapar stödsystem för medarbetarna och

verksamhetens utveckling.

Projektledning - Att planera, driva och leda projekt kräver flera komponenter i samspel

Dewillup har lång erfarenhet och formell kompetens i projektledarskap, samt kunskap om myndighetsutövandet

som omfattar extern projektfinansiering.

LedarutvecklingHar du haft snabb utvecklingstakt och hög  personalomsättning?

Saknar företaget en plantskola för ”guldkornen” så att de kan växa och utvecklas i din organisation?  

Dewillup erbjuder utbildning och stöd som stegvis skapar uthållighet i ledarskapet på din arbetsplats.

Grupputveckling - Är du i en kunskapsintensiv bransch där många medarbetare ska prestera under tuff arbetsbelastning,. 

Dewillup utvecklar individer och grupper mot uppsatta mål.

bottom of page