Projekt

Några av våra uppdrag

  • Chefsträning, individuell coachning

  • Introduktion och uppstart inför högsäsong inklusive personalhandbok

  • Samtalsmetodik, förhandling, lönesamtal, professionell kommunikation

  • Projektledning

  • EU projekt, förstudier, projektskrivning och genomförande.

  • Mötesstruktur och effektiva möten

  • Hållbarhetsutveckling enligt GSTC

  • Konferensier och föredragshållare

  • Kick-off & Kick-out för säsongsrestauranger, grupputveckling