Våra tjänster

Fysiska träffar, digitala möten
& hybrida möjligheter

Verksamhetsutveckling - Saknar du tid och förmåga att hantera förändringar som gör skillnad i verksamheten eller är du periodvis så belastad att elementära rutiner faller mellan stolarna och påverkar effektiviteten och arbetsglädjen?

Dewillup kartlägger förmågor, förutsättningar och miljöer och skapar stödsystem för medarbetarna och verksamhetens utveckling.


Projektledning - Att planera, driva och leda projekt kräver flera komponenter i samspel.

Dewillup har lång erfarenhet och formell kompetens i projektledarskap, samt kunskap om myndighetsutövandet som omfattar extern projektfinansiering.


Ledarutveckling - Har du haft snabb utvecklingstakt och hög personalomsättning?

Saknar företaget en plantskola för "guldkornen" så att de kan växa och utvecklas i din organisation?

Dewillup erbjuder utbildning och stöd som stegvis skapar uthållighet i ledarskapet på din arbetsplats eller i din organisation.


Grupputveckling - Är du i en kunskapsintensiv bransch där många medarbetare ska prestera under tuff arbetsbelastning,.

Dewillup utvecklar individer och grupper mot uppsatta mål.